Verbouwing, Angerlo

Portfolio Categories: Interieur, Particulier en Woningbouw.

Een oude deel van een voormalige boerderij annex smederij is verbouwd tot een ruim gastenverblijf voor een familie met grote maatschappelijke betrokkenheid.  Met bijzondere aandacht voor duurzaamheid in de vorm van materialen en hoogwaardige isolatie heeft marcel barzilay architectuur een verbouwingsplan ontwikkeld dat in fases gerealiseerd kon worden. De ruwbouw door een aannemer, de afbouw door de familie zelf.

ontwerp: Marcel Barzilay gerealiseerd: 2016

Winkelhaus, Osnabrück

Portfolio Categories: Utiliteitsbouw.

Das Winkelhaus is een kantoorgebouw in de duitse stad Osnabrück. Het ligt op een zichtlocatie aan een belangrijke verkeersader, als onderdeel van de herontwikkeling van een oude britse militaire kazerne tot een aantrekkelijk nieuw woon- en werkgebied ten noorden van het centrum van de stad.

 

Door de positionering op de kavel ontstaat een voorterrein dat zowel functioneert als buffer naar de omliggende woonbebouwing als benut wordt voor het bezoekersparkeren. Op een kelderbak die iets boven het maaiveld uitsteekt als een sokkel, ontwikkelt het kantoorgebouw in een massa-opbouw van 3 naar 5 lagen. Hiermee sluit het aan op de omliggende bebouwing terwijl aan de Römereschstrasse een kop ontstaat als een boomkruin tussen de waardevolle bomen. Middels uitkragingen aan 4 zijden en afgeronde hoeken ontstaat een sculpturale vorm, terwijl de basisplattegrond helder en efficiënt blijft. De gevel in een lichte baksteen kenmerkt zich door horizontale bandvensters met vensterelementen die onder een hoek zijn geplaatst. De richting van deze vensterelementen wisselt om en om per laag. In het vensterelement zijn zonwering en luiken voor natuurlijke ventilatie opgenomen.

 

Het gebouw voldoet aan de hoogste duurzaamheidstandaarden door zowel materiaalkeuze als intallatieconcept middels betonkernactivering dat gevoed wordt door een lokaal warmtenet.

Ontwerp: MAS architectuur Ontwerpteam: Rob Beerkens en Marcel Barzilay Opdrachtgever: Hoff und Partner, Gronau

winkelcentrum en appartementen, Veldwijk-Noord

Portfolio Categories: Utiliteitsbouw en Woningbouw.

Veldwijk Noord, winkelcentrum en appartementen

 

MAS architectuur heeft in 2010 de meervoudige selectie gewonnen voor het ontwerpen van een buurtwinkelcentrum met woningen in Veldwijk-Noord te Hengelo. Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen bv. is de opdrachtgever voor MAS. Woningcorporatie Welbions is de initiator van het project.

 

Veldwijk-Noord is een herstructureringsbuurt in de wederopbouwwijk de Berflo Es. Naast de aanpak van de woningen komen in het hart van de wijk een aantal nieuwe voorzieningen waaronder een school en een buurtwinkelcentrum. Een brede school en een multifunctionele accommodatie zijn in aanbouw. De oplevering hiervan is samen met het nieuwe Watertorenpark medio 2014.
In het nieuwe winkelcentrum is in de eerste fase ruimte voor 2000 m² winkels, 42 wooneenheden, en een stallingsgarage. In de tweede fase wordt daar nog ca 1000 m² commerciële functies, ca 900 m² dienstverlening en ca. 58 appartementen aan toegevoegd.

Het gebouw is aan de Kuipersdijk gelegen, een belangrijke verkeersader in de stad. Het winkelcentrum functioneert als icoon. De twee geplande torens verankeren het gebouw in de wijk en leggen de relatie met het tegenoverliggende FBK-stadion, ook een icoon in de wijk.

 

Het project wordt in BIM uitgewerkt.

Ontwerp: MAS architectuur Ontwerpteam: Rob Beerkens en Marcel Barzilay Opdrachtgever: woningcorporatie Welbions Artist Impressions: UbikMh

Cubicus, UTwente

Portfolio Categories: Interieur en Revitalisatie.

Gebouw Cubicus is één van de structuralistische hoogtepunten op de campus van de Universiteit Twente. De huidige bewoner van het gebouw, de faculteit BMS is gefuseerd met de faculteit M&B. Die faculteit is de gebruiker van het gebouw Ravelijn, dat ik samen met Hylke Gjaltema in 2011 op de campus heb gerealiseerd. In sfeer en uitstraling willen beide faculteiten op elkaar aansluiten. In een gefaseerde operatie wordt het interieur van gebouw Cubicus nu vernieuwd naar een meer open situatie met ‘studielandschappen’ voor de studenten en ‘servicecorners’ voor ontmoeting. Ook wordt de ontvangst in de faculteit aangepakt met een nieuwe servicedesk en een lichtere entree.

Met respect voor de bestaande vormgeving en in vormentaal aansluitend bij de ontwerpprincipes van het gebouw Ravelijn blijken de nieuwe ingrepen direct na oplevering zeer populair bij studenten en staf.

Ontwerp: MAS architectuur Projectarchitect: Marcel Barzilay en Haroen Martens Opdrachtgever: Facility Management, Universiteit Twente

Kop Parallelweg, Haaksbergen

Portfolio Categories: Revitalisatie, Stedenbouw en Woningbouw.

CLV-gebouw, transformatieplan en cascorenovatie, Beeldkwaliteitsplan

De renovatie van het gebouw van de Coöperatieve Landbouwver­eeniging  (CLV) is onderdeel van de ontwikkeling op het terrein Kop Parallelweg. Voor deze locatie heeft MAS architectuur een steden­bouwkundige visie gemaakt in opdracht van woningbouwcorpo­ratie Domijn in overleg met verschillende partijen als de gemeente Haaksbergen en de provincie Overijssel. In deze visie vormt oa. de transformatie van het CLV-gebouw een ruimtelijke en cultuurhis­torische drager.
Bij de ontwikkeling van dit gebied wordt een belangrijke koppeling gelegd met het terrein van de Museum Buurt Spoorweg (MBS), die een museale dienstregeling onderhoudt tussen Haaksbergen en Boekelo. Deze organisatie is zelf bezig met het ontwikkelen van plannen om hun stationsgebied her in te richten. Bij de planvorming wordt uitdrukkelijk gezocht naar synergie tussen de plannen. Er ligt namelijk een grote kans in dit gebied een zeldzaam ensemble te laten ontstaan, dat een levend beeld laat zien van een belangrijke periode in de ontwikkeling van het Nederlandse platteland: een spoorcomplex en de daaraan gekoppelde (landbouw-) industrie.
Conceptueel kan de visie van MAS op het pand als volgt worden samengevat:
– Een restauratie van de gevel en kenmerkende onderdelen van de installaties,
– aanpassing van het gebouw aan de voorgestelde toeristisch-recreatieve functies van busstation, horeca, hotel en tentoonstellingsruimte
– uitbreiding van het complex in lengterichting met een volume dat refereert aan de pakhuisarchitectuur van de bijgebouwen die op het terrein hebben gestaan. In de uitbouw start een architectonische route, die door de uitbreiding en de silotoren voert naar het uitzichtsplatform in de top van de silotoren.
In het kader van het ontwikkelproces heeft MAS een transformatieplan geschreven en het cascorenovatieplan.

Ontwerp: MAS architectuur Ontwerpteam: Rob Beerkens en Marcel Barzilay Opdrachtgever: Woningstichting Domijn en gemeente Haaksbergen

Rumerslanden, Almelo

Portfolio Categories: Revitalisatie, Stedenbouw en Woningbouw.

Rumerslanden, revitalisatie woonwijk

 

Voor de wijk Rumerslanden in Almelo heb ik in opdracht van Dura Vermeer Hengelo in een studie een visie ontwikkeld voor de revitalisatie van deze wederopbouw wijk.
Door gebruik te maken van de bestaande bomen is het mogelijk een openbare ruimte te maken die vanaf het begin van de nieuwe ontwikkeling een volwassen karakter kent. Met recht het hart van het Tuindorp. In deze groene Brink wordt door een wadi het regenwater van de wijk opgevangen voor het naar de beek Loolee wordt afgevoerd. Een zorgvuldige aansluiting is gezocht aan de randen van het plangebied. Hierbij ontstaan duidelijk verschillende open ruimtes. Twee Pleinen en een Veld, elk met eigen karakter, verbinden de Brink met de bestaande omgeving in Rumerslanden.
Het ideaal van een tuindorp is dat verschillende groepen mensen met specifieke woonwensen samen een gemeenschap vormen. Aan de groene Brink is een mix van woningtypes voorzien: het appartementengebouw op de kop van de as wordt op natuurlijke wijze opgenomen in de verzameling van woningtypes de blokjes die een begrijpelijke schaal hebben. Ook aan de Randen en de Pleinen zijn door de woningmix zorgvuldige accenten gevormd.
Het verkeer wordt in twee eenrichtingsstraatjes om de Brink geleid en het parkeren is zoveel mogelijk op eigen erf, naast of achter de woning gerealiseerd. Ten behoeve van bezoek zijn o.a. enkele parkeerplaatsen langs de as ‘gestrooid’. Op een aantal plekken zijn parkeerhoven in groen ingebed.
Het spelen gebeurt in stappen: dicht bij huis voor de jongste kinderen speelwiggen (verbrede gangen waar vanuit zijgeoriënteerde woningen zicht op is), op de Brink en de Pleinen voorzieningen voor de oudere kinderen. Voor de jeugd is naast het plangebied een grote groene zone met uitgebreide faciliteiten die verder ontwikkeld kunnen worden.
Zorgvuldig vormgegeven; erfscheidingen zijn van groot belang om een collectieve identiteit te creëren. Een sterk instrument is het bakstenen muurtje aan de Brink, naar de Rand toe zijn de stalen hekwerken transparanter, afhankelijk van het karakter van de omliggende bebouwing. De erfscheidingen aan de zij- en achterkanten zijn in hout vormgegeven, met een houten ligger die de ruimte omkaderd en verschillende individuele invullingen mogelijk maakt.
Langs de Brink zijn de woningen met een collectieve identiteit ontworpen als referentie naar het gemeenschapsideaal door toepassing van een plint en een witgekeimde bovenbouw. Aan de Pleinen is het individuele karakter van de woning meer herkenbaar door met losse witgekeimde vlakken te werken. Aan de Randen van het plan zijn de woningen volledig afzonderlijk herkenbaar middels een tweede kleur steen, zich voegend in het individuele karakter van de omliggende bebouwing. Op het Veld staat een solitair blokje
dat een ankerpunt langs de Brink vormt door het gebruik van de lichte steen. Echter in detaillering vormt zij volwaardig onderdeel van het eigenzinnige Tuindorp.
De woningen aan de Brink hebben een plint van een rood-bruine baksteenmix. De witgekeimde bovenbouw rust op een doorgaande uitstekende bruine strook. Een groot omkaderd venster legt een directe relatie met de groene Brink. Het gebruik van de twee kleuren dakpan verleent de woningen een zekere voornaamheid, geëigend voor de plek aan de Brink.

De Gagel, Nijverdal

Portfolio Categories: Woningbouw.

De Gagel, jongerenhuisvesting

 

Aan de Grotestraat nabij het centrum van Nijverdal heeft MAS een ontwerp gemaakt voor een appartementencomplex met 22 appartementen.Twaalf hiervan zijn bestemd voor de Stichting Baalderborg, die hier jongeren met een lichte verstandelijke beperking zelfstandig wil laten wonen. De resterende tien zijn jongerenappartementen.

 

In de architectuur is aansluiting gezocht bij de locale ‘vernacular’, de uitgebreide textielhallen van de Koninklijke Ten Cate. Door het complex naar deze kappenstructuur op te delen, kan het gebouw in de hoogte aansluiting zoeken bij de context van de omliggende bebouwing. Het gebouw begint in 4 lagen, in relatie tot het naast gelegen politiekantoor, en bouwt af naar 3 lagen, in relatie tot de rij woonhuizen, die ernaast begint. Ook in de materialisering is een relatie gelegd met het industriële verleden van Nijverdal met een ruwe antraciete baksteenmix, staalprofielen en een gegolfde staalplaat.

 

Aan de achterzijde zijn uitgebreide maatregelen genomen in het kader van geluidwering. Het project is in een BIM-samenwerking tot stand gekomen.

20 december 2012  is het project opgeleverd

Ontwerp: MAS architectuur Ontwerpteam: Richard Brok en Marcel Barzilay Opdrachtgever: Woningstichting Hellendoorn Fotograaf: Laurens Kuipers

LEIon en LUXon, Dortmund

Portfolio Categories: Utiliteitsbouw.

Nord-Östlich der Innenstadt von Dortmund liegt Hohenbuschei im ländlich geprägten Stadtteil Brackel. Das Gebiet ist in einen intakten Landschaftsraum integriert und doch nur wenige Kilometer von der Dortmunder Innenstadt und den Autobahnen A1 und A2 entfernt. Der Vorteil von Hohenbuschei ist die gute Erreichbarkeit sowie die gewachsene Nachbarschaft. Sowohl Profis des BVB Dortmund, als auch die Golfspieler des Royal Saint Barbara´s Golf Club wissen dieses zu schätzen. Genau hier, direkt angrenzend am BVB Trainingszentrum und zur Zufahrt zum Dortmunder Royal Saint Barbara Golf Club entsteht ein neuer außergewöhnlicher Büro- und Praxisstandort. Der erste Bauabschnitt – das sogenannte LEIon – ist bereits im Bau und wird im Herbst 2016 bezogen. Direkt gegenüber entsteht nun das LUXon, gleich in der Architektursprache wie das LEIon, aber doppelt so groß!

  • Moderne stilprägende Gebäudekontur
  • Repräsentatives Gesamterscheinungsbild mit natürlichen Materialien
  • Markanter Eingang mit natürlich belichteten und gebäudehohen Foyer
  • Grüner Außenbereich auf jeder Geschoßebene
  • Erstbezug! Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
  • Effizientes und flexibles Raumkonzept
  • Bodentiefe Fenster, zusätzlich zu öffnende Fensterelemente
  • Kühlung durch Betonkernaktivierung
  • Außenstellplätze direkt am Gebäude

Ontwerp: MAS architectuur Ontwerpteam: Rob Beerkens en Marcel Barzilay Opdrachtgever: Hoff und Partner, Gronau Artist Impressions: UbikMh