De Gagel, Nijverdal

Portfolio Categories: Woningbouw.

De Gagel, jongerenhuisvesting

 

Aan de Grotestraat nabij het centrum van Nijverdal heeft MAS een ontwerp gemaakt voor een appartementencomplex met 22 appartementen.Twaalf hiervan zijn bestemd voor de Stichting Baalderborg, die hier jongeren met een lichte verstandelijke beperking zelfstandig wil laten wonen. De resterende tien zijn jongerenappartementen.

 

In de architectuur is aansluiting gezocht bij de locale ‘vernacular’, de uitgebreide textielhallen van de Koninklijke Ten Cate. Door het complex naar deze kappenstructuur op te delen, kan het gebouw in de hoogte aansluiting zoeken bij de context van de omliggende bebouwing. Het gebouw begint in 4 lagen, in relatie tot het naast gelegen politiekantoor, en bouwt af naar 3 lagen, in relatie tot de rij woonhuizen, die ernaast begint. Ook in de materialisering is een relatie gelegd met het industriële verleden van Nijverdal met een ruwe antraciete baksteenmix, staalprofielen en een gegolfde staalplaat.

 

Aan de achterzijde zijn uitgebreide maatregelen genomen in het kader van geluidwering. Het project is in een BIM-samenwerking tot stand gekomen.

20 december 2012  is het project opgeleverd

Ontwerp: MAS architectuur Ontwerpteam: Richard Brok en Marcel Barzilay Opdrachtgever: Woningstichting Hellendoorn Fotograaf: Laurens Kuipers