Kop Parallelweg, Haaksbergen

Portfolio Categories: Revitalisatie, Stedenbouw en Woningbouw.

CLV-gebouw, transformatieplan en cascorenovatie, Beeldkwaliteitsplan

De renovatie van het gebouw van de Coöperatieve Landbouwver­eeniging  (CLV) is onderdeel van de ontwikkeling op het terrein Kop Parallelweg. Voor deze locatie heeft MAS architectuur een steden­bouwkundige visie gemaakt in opdracht van woningbouwcorpo­ratie Domijn in overleg met verschillende partijen als de gemeente Haaksbergen en de provincie Overijssel. In deze visie vormt oa. de transformatie van het CLV-gebouw een ruimtelijke en cultuurhis­torische drager.
Bij de ontwikkeling van dit gebied wordt een belangrijke koppeling gelegd met het terrein van de Museum Buurt Spoorweg (MBS), die een museale dienstregeling onderhoudt tussen Haaksbergen en Boekelo. Deze organisatie is zelf bezig met het ontwikkelen van plannen om hun stationsgebied her in te richten. Bij de planvorming wordt uitdrukkelijk gezocht naar synergie tussen de plannen. Er ligt namelijk een grote kans in dit gebied een zeldzaam ensemble te laten ontstaan, dat een levend beeld laat zien van een belangrijke periode in de ontwikkeling van het Nederlandse platteland: een spoorcomplex en de daaraan gekoppelde (landbouw-) industrie.
Conceptueel kan de visie van MAS op het pand als volgt worden samengevat:
– Een restauratie van de gevel en kenmerkende onderdelen van de installaties,
– aanpassing van het gebouw aan de voorgestelde toeristisch-recreatieve functies van busstation, horeca, hotel en tentoonstellingsruimte
– uitbreiding van het complex in lengterichting met een volume dat refereert aan de pakhuisarchitectuur van de bijgebouwen die op het terrein hebben gestaan. In de uitbouw start een architectonische route, die door de uitbreiding en de silotoren voert naar het uitzichtsplatform in de top van de silotoren.
In het kader van het ontwikkelproces heeft MAS een transformatieplan geschreven en het cascorenovatieplan.

Ontwerp: MAS architectuur Ontwerpteam: Rob Beerkens en Marcel Barzilay Opdrachtgever: Woningstichting Domijn en gemeente Haaksbergen