Rumerslanden, Almelo

Portfolio Categories: Revitalisatie, Stedenbouw en Woningbouw.

Rumerslanden, revitalisatie woonwijk

 

Voor de wijk Rumerslanden in Almelo heb ik in opdracht van Dura Vermeer Hengelo in een studie een visie ontwikkeld voor de revitalisatie van deze wederopbouw wijk.
Door gebruik te maken van de bestaande bomen is het mogelijk een openbare ruimte te maken die vanaf het begin van de nieuwe ontwikkeling een volwassen karakter kent. Met recht het hart van het Tuindorp. In deze groene Brink wordt door een wadi het regenwater van de wijk opgevangen voor het naar de beek Loolee wordt afgevoerd. Een zorgvuldige aansluiting is gezocht aan de randen van het plangebied. Hierbij ontstaan duidelijk verschillende open ruimtes. Twee Pleinen en een Veld, elk met eigen karakter, verbinden de Brink met de bestaande omgeving in Rumerslanden.
Het ideaal van een tuindorp is dat verschillende groepen mensen met specifieke woonwensen samen een gemeenschap vormen. Aan de groene Brink is een mix van woningtypes voorzien: het appartementengebouw op de kop van de as wordt op natuurlijke wijze opgenomen in de verzameling van woningtypes de blokjes die een begrijpelijke schaal hebben. Ook aan de Randen en de Pleinen zijn door de woningmix zorgvuldige accenten gevormd.
Het verkeer wordt in twee eenrichtingsstraatjes om de Brink geleid en het parkeren is zoveel mogelijk op eigen erf, naast of achter de woning gerealiseerd. Ten behoeve van bezoek zijn o.a. enkele parkeerplaatsen langs de as ‘gestrooid’. Op een aantal plekken zijn parkeerhoven in groen ingebed.
Het spelen gebeurt in stappen: dicht bij huis voor de jongste kinderen speelwiggen (verbrede gangen waar vanuit zijgeoriënteerde woningen zicht op is), op de Brink en de Pleinen voorzieningen voor de oudere kinderen. Voor de jeugd is naast het plangebied een grote groene zone met uitgebreide faciliteiten die verder ontwikkeld kunnen worden.
Zorgvuldig vormgegeven; erfscheidingen zijn van groot belang om een collectieve identiteit te creëren. Een sterk instrument is het bakstenen muurtje aan de Brink, naar de Rand toe zijn de stalen hekwerken transparanter, afhankelijk van het karakter van de omliggende bebouwing. De erfscheidingen aan de zij- en achterkanten zijn in hout vormgegeven, met een houten ligger die de ruimte omkaderd en verschillende individuele invullingen mogelijk maakt.
Langs de Brink zijn de woningen met een collectieve identiteit ontworpen als referentie naar het gemeenschapsideaal door toepassing van een plint en een witgekeimde bovenbouw. Aan de Pleinen is het individuele karakter van de woning meer herkenbaar door met losse witgekeimde vlakken te werken. Aan de Randen van het plan zijn de woningen volledig afzonderlijk herkenbaar middels een tweede kleur steen, zich voegend in het individuele karakter van de omliggende bebouwing. Op het Veld staat een solitair blokje
dat een ankerpunt langs de Brink vormt door het gebruik van de lichte steen. Echter in detaillering vormt zij volwaardig onderdeel van het eigenzinnige Tuindorp.
De woningen aan de Brink hebben een plint van een rood-bruine baksteenmix. De witgekeimde bovenbouw rust op een doorgaande uitstekende bruine strook. Een groot omkaderd venster legt een directe relatie met de groene Brink. Het gebruik van de twee kleuren dakpan verleent de woningen een zekere voornaamheid, geëigend voor de plek aan de Brink.