Barzilay+Ferwerda

In maart 2018 ben ik samen met Ruben Ferwerda Barzilay+Ferwerda gestart. Samen hebben wij het onderzoeksprogramma 'Experimentele Woningbouw 1968-1980 Revisited' ontwikkeld. Met het instellen van het predicaat 'Experimentele Woningbouw' wilde het ministerie van VRO de sociale woningbouw in Nederland vernieuwen in de jaren '70. In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben we het eerste retrospectieve overzicht gepubliceerd van dit programma. Het doel van het verdere onderzoeksprogramma is om te kijken welke thema’s waarmee destijds is geëxperimenteerd nu nog van waarde zijn en en welke lessen er voor de hedendaagse architectuur- en stedenbouwpraktijk in deze projecten zitten. Tenslotte is het doel na te gaan wat de huidige staat van de experimentele projecten is en welke strategieën ontwikkeld kunnen worden voor behoud. Dit onderzoek zal resulteren in meerdere publicaties, tentoonstelling en evenement. 

 

De wens dit onderzoek te doen komt voort uit onze onvrede over de schrale architectuur van de serie-matige woningbouw die momenteel vanuit de commerciële projectontwikkeling wordt gerealiseerd en onze fascinatie voor de creatieve periode die de jaren ‘70 op het gebied van experimenteren was - met name in de woningplattegronden, woonvormen en woonomgevingen. Wij willen de resultaten als een alternatief voor de huidige praktijk presenteren.

 

Samenwerkingspartners bij dit onderzoek zijn de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, de gemeente Arnhem, woningcorporatie Portaal en het stadsLAB van Saxion Hogeschool Deventer.

 

klik hier voor de website van het onderzoeksproject.