Winkelhaus, Osnabrück

Portfolio Categories: Utiliteitsbouw.

Das Winkelhaus is een kantoorgebouw in de duitse stad Osnabrück. Het ligt op een zichtlocatie aan een belangrijke verkeersader, als onderdeel van de herontwikkeling van een oude britse militaire kazerne tot een aantrekkelijk nieuw woon- en werkgebied ten noorden van het centrum van de stad.

 

Door de positionering op de kavel ontstaat een voorterrein dat zowel functioneert als buffer naar de omliggende woonbebouwing als benut wordt voor het bezoekersparkeren. Op een kelderbak die iets boven het maaiveld uitsteekt als een sokkel, ontwikkelt het kantoorgebouw in een massa-opbouw van 3 naar 5 lagen. Hiermee sluit het aan op de omliggende bebouwing terwijl aan de Römereschstrasse een kop ontstaat als een boomkruin tussen de waardevolle bomen. Middels uitkragingen aan 4 zijden en afgeronde hoeken ontstaat een sculpturale vorm, terwijl de basisplattegrond helder en efficiënt blijft. De gevel in een lichte baksteen kenmerkt zich door horizontale bandvensters met vensterelementen die onder een hoek zijn geplaatst. De richting van deze vensterelementen wisselt om en om per laag. In het vensterelement zijn zonwering en luiken voor natuurlijke ventilatie opgenomen.

 

Het gebouw voldoet aan de hoogste duurzaamheidstandaarden door zowel materiaalkeuze als intallatieconcept middels betonkernactivering dat gevoed wordt door een lokaal warmtenet.

Ontwerp: MAS architectuur Ontwerpteam: Rob Beerkens en Marcel Barzilay Opdrachtgever: Hoff und Partner, Gronau